EM i fodbold & World Pride 2021

Gå til hjemmeside
OPGAVE
  • Bæredygtighedskonsulent
KOMPETENCER
  • Rådgivning
  • Affaldssortering
  • Udvikling af materiel
  • Brugerundersøgelse
BRANCHE
  • Event
  • Kommune
ÅR

2021

Københavns Kommune tester affaldssortering til megaevents

Formål: Som et led i at få Københavns Kommunes ambitiøse bæredygtighedsstrategi ud at leve, skal affaldssortering være fast procedure, når der fremadrettet afholdes megaevents i byen. Det handler om at være på forkant med en udvikling, som kalder på en mere bæredygtig og cirkulær tilgang til renholdelse i byrummet. Samtidig skal indsatsen inspirere aktører nationalt såvel som internationalt i forhold til at vælge København til som lokation for megaevents.

Med afvikling af EM i fodbold 2021 og Copenhagen World Pride 2021 forelå en oplagt mulighed for både at afprøve konkrete løsninger for affaldshåndtering og få indsamlet erfaring med, hvad der er den optimale struktur på indsatsområdet – før, under og efter et event.

Løsning: Rethink Event har som konsulent hjulpet Københavns Kommune(KK) i hele projektforløbet. I de første faser som sparringspartner og rådgiver på alle de områder, der skal tænkes ind tidligt i planlægningen, så som: Hvor skal affaldsspandene placeres, hvilke fraktioner giver det mening at sortere i, og hvad indeholder en god aftale med renovationspartnerne?

Vi udviklede en sorteringsløsning, som blev testet sammen med KK. Til skærmvisningen af EM-kampene blev der således på Ofelia Plads sorteret i fraktionerne Ølhanke, Dansk Returpant og Rest, mens der under World Pridens ti dage blev sorteret i Bio, Ølhanke, Rest, Dansk Returpant og Vaskbare krus – med variationer i sammensætningen grundet forskellige behov på de fem lokationer.

Rethink Event har desuden udarbejdet en kvalitativ brugerundersøgelse af sorteringsløsningen. Dels med fokus på, hvordan den fungerede i praksis for driften, dels med fokus på at afdække brugeradfærd og brugeroplevelsen hos gæsterne.

Udbytte: KK har med pilotprojektet fået en god forståelse for affaldshåndtering og helt konkrete erfaringer med, hvad der fungerer, og hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med afvikling af større events i byrummet. For eksempel var det en læring, at der er stor forskel på sorteringsrenhed på pladser med åben adgang i forhold til lukkede, mere kontrollerbare eventområder – en faktor, som skal tænkes med i planlægningen.

Vores brugerundersøgelse viste, at folk gerne VIL affaldssortere til events. Det var nemt at observere ud fra deres adfærd, lige som de interviewede gav udtryk for, at ’Sådan skal det være i 2021′. Overordnet set opfattes en bæredygtig tilgang som ’obligatorisk’ ved eventafholdelse:

76 % af de adspurgte i undersøgelsen mener, at det er ’meget vigtigt’ og 16 % at det er ’lidt vigtigt’, at events i dag er bæredygtige.

Pilotprojektet har skabt et godt afsæt for at sikre en smidig og velfungerende affaldshåndtering ved næste års megaevent, Tour de France, hvor Københavns Kommune er vært for enkeltstarten på 1. etape.

Det er tydeligt, at der ligger erfaring, viden og passion bag ordene hos Rethink Event. Deres mange gode råd og vejledninger har muliggjort, at vi har kunne basere vores planlægning på eksisterende erfaringer for, hvad der virker, og på den vis har vi taget et stort spring mod at kunne gøre de rigtige ting – første gang.

Liv TimmermannTeknik – og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune