Danmarks første bæredygtige musik festival

NorthSide er en musikfestival i Aarhus, der hvert år præsenterer en lang række nationale såvel som internationale navne for ca. 30.000 gæster over 3 dage.

Festivalen har 3 kerneværdier: Musik, Innovation og Bæredygtighed

Formål: NorthSide har en strategisk og ambitiøs tilgang til at implementere bæredygtighed i alle aspekter af festivalen og den skubber år for år til, hvordan vi opfatter og afvikler festivaler bæredygtigt.

Ressourceområdet arbejder både lavpraktisk med at affaldet bliver genanvendt i et cirkulært system gennem innovative projekter. Men en anden og lige så vigtig opgave er at klæde alle Ressourceområdets frivillige på som TrashTalking Sweepers, TrashButlers, TrashScouts og de øvrige hold, som sørger for, at festivalens områder til en hver en tid er pæne og omryddelige.

Rethink Event er Frivillighedsansvarlig samt medområdeleder på Ressourceområdet og  varetager udviklingsprojekter, konceptudvikling, strategiarbejde, planlægning, afvikling og evaluering på Ressourceområdet.

Løsning:  Gennem innovation og nysgerrighed udforsker Ressourceområdet konstant, hvordan der kan skrues på knapperne for at gøre festivalen mere bæredygtig. Hvert år udarbejdes der en bæredygtighedspolitik, som fastsætter målene og indsatsområderne. Gennem positiv og engagerende kommunikation med publikum, en ambitøs pantordning og masser af ildsjæle forbedres målene markant hvert år. 

Resultat: Siden 2015 har NorthSide valgt at offentliggøre Bæredygtighedsrapporten, hvor alle får adgang til at se, om festivalen lykkedes med at opnå deres målsætninger på de respektive indsatsområder. Det kræver et stort fokus på indsamling af data. Ressourceområdet oversteg målsætningen i 2016 på 60% af 156 tons affald til genanvendelse med hele 14%. Bl.a. pga. et engageret hold af frivillige og teamledere. Dertil kunne festivalen tilbyde gæsterne 100% økologisk mad i 2017 samt 74% økologiske drikkevarer. Over 90% af gæsterne ved, at NorthSide er en bæredygtighed festival og bidrager med deres adfærd og engagement, at den inspirerer festival og eventbranchen til en mere bæredygtig tilgang.

Kunde
Down the Drain/NorthSide
År

2015-2017

Kompetencer
Opgave
Frivilligheds-/Områdeansvarlig Ressourcer
Branche
  • Festival
Website
https://www.youtube.com/watch?v=Eoax7Q90Qfo

“Ressourceområdet er en vigtigt del af at omsætte NorthSide bæredygtighed i praksis. Deres indstilling og kreative tilgang til at løse de praktiske forhold omkring vores affaldshåndtering inspirer andre i branchen. Det er vi stolte af. ”

John FogdeTalsmand, Northside Festival