Skip to main content

Forbrugerne og virksomhederne efterspørger i stigende grad produkter og services, som tager hensyn til klimaet og miljøet. Måske kan din virksomhed se muligheder i at styrke bundlinjen ved at retænke jeres forretningsmodel i en mere bæredygtig og cirkulær retning – men mangler viden om, hvordan I gør det i praksis?

Her kan det være en idé at kigge mod puljer og programmer, hvor I får dækket udgifterne til ekstern konsulenthjælp. Vi guider her til en god håndfuld af dem.

 

Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)

Hvad kan den?
Der er flere typer forløb i Grøn Cirkulær Omstilling: Det individuelle forløb giver virksomheden en voucher til indkøb af privat rådgivning på op til 90.000 kr. I tæt sparring med en fagkyndig konsulent får du udarbejdet en grøn cirkulær forretningsmodel. I det kollektive forløb kan flere virksomheder gå sammen og få skabt en forretningsmodel baseret på værdikædesamarbejde. Og endelig er der specifikke forløb for virksomheder, hvor designdreven eller datadrevet grøn forretningsudvikling er på agendaen.

Har du allerede fået udviklet en cirkulær forretningsmodel? Tjek muligheden for at få Implementeringsstøtte og modtag op til 30 % i tilskud til investeringer i maskiner eller udstyr.

Hvem er den for?
Alle SMV’er. Projektet har dog et særligt fokus på områderne plast, fremstilling, fødevarer, tekstil & møbler, byggeri samt service.

Hvad kræves af virksomheden?
En god bunke arbejdstimer og engagement hen over 4-10 måneder, alt efter forløbstype.

Læs mere om GCO

 

ECSMV

Hvad kan den?
Programmet har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Du kan få op til 57.375 kr. i tilskud til rådgivning til udvikling af en forretningsmodel. Efterfølgende mulighed for at søge om investeringstilskud til selve implementeringen. Som deltagende virksomhed inviteres du med i et forum af ligesindede.

Hvem er den for?
SMV’er i Midtjylland.

Hvad kræves?
Virksomheden skal lægge 114 arbejdstimer og indledningsvist screenes af kommunen.

Læs mere om ECSMV

 

Rethink Business

Hvad kan den?
Med programmet ‘Rethink Business – Cirkulær forretningsudvikling’ får virksomheden overblik over sin ressourceanvendelse, indsigt i de forretningsmæssige potentialer, der ligger i et fokus på design og designfasen – og ender op med en køreklar, cirkulær forretningsplan.

Hvem er den for?
Virksomheder i Region Midtjylland. Dog kan en tredjedel af ansøgerne komme udefra. Næste hold i projektet, som kører til efteråret 2021, er for iværksættere.

Hvad kræves af virksomheden?
En forhåndsscreening samt en specifikt antal arbejdstimer.

 

Vilje til Vækst – Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling

Hvad kan den?
Igennem et forløb på 4-6 måneder får du mulighed for at sparre med en rådgiver om, hvordan du kan gøre bæredygtighed til en del af din forretningsstrategi. Fokus er todelt, sådan at I både får udviklet en bæredygtig forretningsstrategi og opkvalificeret udvalgte medarbejdere og ledere, så de bliver i stand til at løfte virksomhedens grønne potentiale. Du får betalt størstedelen af udgifterne til en prækvalificeret rådgiver. Forløbet består af rådgivning til en værdi af 80.000 kr. + kompetenceløft til 60.000 kr.

Hvem er den for?
SMV’er i Region Nordjylland.

Hvad kræves af virksomheden?
Forløbets samlede værdi er på 140.000 kr., og heraf skal virksomheden selv investere de 56.500 kr. Hertil lægges et antal arbejdstimer svarende til 60.000 kr.

 

Bæredygtig Bundlinje 2.0 og Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Hvad kan den?
I et forløb på 9-12 måneder får virksomheden en kortlægning af virksomhedens potentialer for grøn og cirkulær omstilling i samarbejde med de tilknyttede rådgivere. Det munder bl.a. ud i en ny grøn forretningsmodel, et overblik over miljøeffekter ved indsats og en konkret handlingsplan. Der er mulighed for at søge støtte til implementering.

Hvem er den for?
SMV’er i henholdvis Region Hovedstaden og Bornholm.

Hvad kræves af virksomheden?
Man skal lægge omkring 100 arbejdstimer.

Læs mere på Bæredygtig Bundlinje 2.0 | Gate 21 og Bæredygtig Bundlinje Bornholm | Gate 21

 

smv PRO

Hvad kan den?
smv PRO er et program specifikt for ejerledede virksomheder, der vil flytte sin forretning til næste niveau. Herunder kan man bl.a.vælge grøn omstilling og cirkulær økonomi som fokusområde. En forretningsudvikler fra dit lokale Erhvervshus hjælper med at identificere indsatsområder, hvorefter du sætter opgaven i udbud blandt forhåndsgodkendte rådgivere. Sammen med din valgte rådgiver får du udarbejdet en ny grøn forretningsmodel og skræddersyet plan for at nå i mål. Du får 50% i tilskud til køb af den private rådgivning.

Hvem er den for?
SMV’er i hele landet, som er ejerledet og har eksisteret i mindst tre år.

Læs mere om smv PRO

Rethink Event

Author Rethink Event

More posts by Rethink Event