Skip to main content

I vil det gerne, og det vil jeres gæster faktisk også. Altså sortere deres affald rigtigt. Vi har samlet nogle tips til dig, der planlægger en event og skal have affaldssorteringen til at glide problemfrit.

 

Affaldsspandene skal stå samlet i klynger

Hvis jeg hjemme på matriklen skulle smide plastikkruset i en spand i baghaven, og madresterne krævede en spadseretur til en beholder nede på vejens vendeplads, tror jeg nok, jeg indimellem ville komme til at vipse det hele i samme spand. Simpelthen fordi besværlig handling trumfer den gode hensigt. Ligeså er det med arrangementer ude i offentligheden.

Derfor – hjælp gæsterne til at gøre det rigtige ved at stille jeres beholdere til forskellige affaldstyper i ’øer’ – pænt ved siden af hinanden. Gerne flere steder på pladsen og placeret strategisk i forhold til, hvordan folk bevæger sig rundt.

 

Vælg en affaldsspand med indkast fra siden

Det lyder måske underligt, at det kan have nogen betydning for en god affaldssortering, om affaldet dumpes i fra oven eller skal puttes ind i huller langs siden. Men det har det. Det kan vi sige med overbevisning, fordi vi i Rethink Event har testet og indsamlet erfaringer om netop dette på en lang række festivaler og events.

Her et par grunde til, at det er sådan.

Nummer et: fugle kan lide mad(-affald). Og er der en stor åbning i toppen af beholderen, lige til at flyve ned i, ja så opfatter kragerne og mågerne det som et tagselvbord. Efter måltidet efterlader de typisk området lige så rent som et gennemsnitligt teenageværelse.

To: Når vi bare skal føre hånden hen over en affaldsspand, åbne hånden og slippe affaldet, forholder vi os mindre til, om det hører til lige i dén beholder. Det giver højere risiko for fejlsortering.

Grund nummer tre: Regnvejr kan forekomme. Selv til de fedeste events.

Ergo, vælg en affaldsspand med indkasthuller i siden.

 

Klar kommunikation og intuitivt design

Hvor skal jeg som gæst smide mine flasker, papkrus, madrester mv. hen? Ja det skal kunne afkodes på få sekunder. Tænk i at bruge få ord, tydelige farvekoder og ikoner. Både på skilte og på de labels, der er på selve spanden.

Designet af beholderen – og særligt indkasthullerne – er rigtig vigtig. Vi anbefaler en model med udstansede huller, som kun er lidt større end genstanden og har samme form som genstanden. Det er nemt at afkode og forhindrer, at for eksempel krus med ølsjatter blandes med pap, så det ikke kan genanvendes.

Putkasser for voksne. Her AGFs affaldssortering på Ceres Park, udviklet i samarbejde Johannes Sørensen og Sønner og Rethink Event.

 

Hold rent omkring affaldsspandene og tøm dem, før de bliver overfyldte

En ren plads gør det rarere at være deltager i jeres arrangement og flytter fokus mod det, det handler om – om det så er musikken, fodboldkampen eller samværet. Det er i sig selv en værdifuld grund til at have styr på affaldet. En anden er, at rod som bekendt avler rod. Ligger der først to pizzabakker ved siden af en skraldespand, er det som om, de med magnetisk kraft på kort tid tiltrækker adskillige af deres fæller, og voila, så har vi pizzabakkebjerget. I bund og grund er det blot en menneskelig adfærdslogik, der træder i kraft: ’Hey, nogen andre har efterladt deres skrald her, så sker der ikke noget ved, at jeg også gør det’.

Så bottom line: I hjælper jer selv til en lækker, indbydende plads og til nemmere håndtering af affaldet, når spandene aldrig er overfyldte. Det kommer I bedst omkring ved at have nok sweepere (folk, der holder pladsen ryddelig) og en affaldsressourceansvarlig, som kan sikre god organisering af, hvornår og af hvem beholderne tømmes under eventen.

Pssst: Rethink Event har stor erfaring med at planlægge og varetage affaldshåndtering ved events, herunder oplæring af frivillige. Tag fat i os og hør nærmere.

 

Gør affaldssortering til en del af oplevelsen

Førhen var holdningen typisk, at affald er ulækkert og helst skal være så usynligt som muligt. Deraf de mange grimme og grå affaldsspande. I dag har piben en anden lyd. Affald hedder affaldsressourcer – med god grund, for det er det, det meste af indholdet i spandene er: Ressourcer som kan genanvendes til produktion af nye materialer.

Vi erfarede på NorthSide i 2019, at ‘skraldeholdet’ for første gang var blandt de første hold, som blev fyldt op af frivillige. Den er god nok, affald er hipt!

Vil I være lige så hippe, er det bare at sætte spot på affaldet og gøre et nummer ud af, at I tager affaldssortering seriøst. Sæt lys i spandene. Lad dem give positiv feedback med lyd, når de ’fodres’. Anskaf jer beholdere i toplækkert design. Skriv, hvorfor I sorterer. Mulighederne er mange…

 

Få overblik over affaldstyperne – og kom rigtigt af med det

Det sidste tip er faktisk det, I bør starte med. Få overblik over behovet, og planlæg efter det. Er det mest madaffald, dåser og plastkrus, I forventer at se mest af? Så er det en god idé at have specifikke affaldsbeholdere sat op til disse typer.

Sørg også for at have lavet en aftale med en godkendt renovatør, der har styr på, at affaldet kommer godt videre på sin genanvendelsesrejse. Du kan evt. spørge din kommune eller søge efter en renovatør gennem Miljøstyrelsens Affaldsregister for godkendte renovatører.

Rethink Event

Author Rethink Event

More posts by Rethink Event