THE ‘HOW’

Rethink Event arbejder ud fra dogmet ‘Vi skaber overskud’. Det betyder i praksis, at vi lige fra første kontakt til evaluering arbejder sammen med jer og alle involverede parter for at træffe de mest optimale beslutninger.

BE CREATIVE

Når man afholder events er det vigtigt at få brandet det korrekt. Det skaber en fælles referenceramme og genkendelighed, som er en vigtig faktor til at oplevelserne får et langvarigt udbytte. En eventidentitet bidrager til at skabe det univers, som medarbejderne med deres deltagelse gør til virkelighed. Vi byder gerne ind med kreative input, som skaber jeres unikke eventidentitet.

BE SUSTAIN

Vi arbejder mod at skabe det optimale overskud, både relationelt, økonomisk og miljømæssigt. Det fordrer nemlig, at nyt opstår og vokser videre. For os er bæredygtighed en adfærd og mentalitet – vi kalder det sund fornuft.

LET’S TALK

Vi vil bidrage til at gøre en positiv forskel – også for jer.